• تلفن: (30)38113-051
  • info@38113.com
در ارتباط باشید:

از فرهنگ و آداب و رسوم مردم ترکیه چه می‌دانید؟

ترکیه یکی از کشورهای همسایه ایران است که در برخی موارد فرهنگ و آداب و رسوم نزدیک به ایران دارد. برای آشنایی با فرهنگ مردم ترکیه در ادامه همراه باشید.