• تلفن: (30)38113-051
  • info@38113.com
در ارتباط باشید:

جهت ثبت مشاغل در 118 لطفا فرم را با دقت پر نمایید

مدارک مورد نیاز :

1-کپی کارت ملی

2- کپی جواز كسب ازاتحاديه مربوطه با تاريخ اعتبار
3- کپی فيش تلفن به نام صاحب جواز در غير اينصورت رضايت نامه ازمالك تلفن

– در صورتیکه مشترک متقاضی اعلام شماره همراه در 118 مشاغل می باشد می بایست یک شماره تلفن ثابت بنام متقاضی جهت کسر هزینه ماهیانه اعلام شود .

– هزینه اعلام شماره موبایل در 118 در مشهد ماهیانه    2500 تومان

– هزینه اعلام شماره ثابت در 118 در مشهد ماهیانه        2136 تومان

– هزینه اعلام شماره ثابت در 118 در شهرستان ماهیانه  1410 تومان

– هزینه اعلام شماره موبایل در 118 در روستا ماهیانه     710 تومان