• تلفن: (30)38113-051
  • info@38113.com
در ارتباط باشید:

راهکار مدیر در زمانی که یک کارمند خوب از تلاش کردن دست می‌کشد

آیا اگر کارمندی پس از مدت‌ها تلاش و تعهد، به سطوح عالی تخصص و مهارت دست پیداکرده، حالا باید در یک جایگاه مطلوب و ساکن باقی بماند؟