• تلفن: (30)38113-051
  • info@38113.com
در ارتباط باشید:

سامانه آنلاین اندازه‌گیری تشعشعات رادیویی رونمایی شد

سازمان تنظیم مقررات رادیویی، سامانه‌ی آنلاین اندازه‌گیری تشعشعات رادیویی را در دو شهر تهران و شیراز راه‌اندازی کرد.