• تلفن: (30)38113-051
  • info@38113.com
در ارتباط باشید:

علی بابا حامی رویداد استارتاپ ویکند گردشگری دانشگاه شهید بهشتی شد

استارتاپ ویکند گردشگری دانشگاه شهید بهشتی با حمایت علی بابا، رتبه یک فروش بلیط هواپیما، و مرکز رشد این دانشگاه در تاریخ ۲۱ الی ۲۳ شهریورماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.