• تلفن: (30)38113-051
  • info@38113.com
در ارتباط باشید:

مدیران مجموعه

احسان کامل نواب
maneger
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
مجید دربار رضوی
manager
نایب رئیس هیئت مدیره

Fatal error: Cannot redeclare class JSMin in /home/arvidhos/domains/38113.ir/public_html/wp-content/plugins/kingcomposer/includes/kc.vendors.jsmin.php on line 57