• تلفن: (30)38113-051
  • info@38113.com
در ارتباط باشید:

لطفا با پر کردن فرم نظر سنجی ما را در ارائه ی خدمات بهتر یاری کنید


نظر سنجی

باپر کردن این پرسشنامه

  1. ميزان اطلاعات پرسنل فروش در مورد خدمات : عالیخوبمتوسطضعیف
  2. ميزان علاقه مندي شما به ادامه خرید خدمات شركت : عالیخوبمتوسطضعیف
  3. رعايت ادب، احترام وایجاد ارتباطی دوستانه از جانب کارکنان با مشتريان عالیخوبمتوسطضعیف
  4. میزان رضایت شما از نحوه برخورد پرسنل در هنگام مراجعه حضوری : عالیخوبمتوسطضعیف
  5. وضعیت ارائه خدمات شركت در مقايسه با ساير شرکتها : عالیخوبمتوسطضعیف
  6. برخورد كاركنان فروش با مشتری : عالیخوبمتوسطضعیف
  7. تناسب قيمت خدمات در قياس با ساير ارایه دهندگان :عالیخوبمتوسطضعیف
  8. آيا رضايتمندي شما به حدي بوده است كه ما را بعنوان تامين كننده به ديگران معرفي كنيد : بلیخیر

از وقت و حسن توجه شما متشکریم