• تلفن: (30)38113-051
  • info@38113.com
در ارتباط باشید:

پراید به مرز ۴۰ میلیون تومان رسید

با تشدید آشفتگی بازار و لزوم نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر قیمت خودروها، اما این ارگان سکوت کرده و  راهکاری برای جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت خودرو در سطح بازار ندارد.