• تلفن: (30)38113-051
  • info@38113.com
در ارتباط باشید:

چه انتظاری از نمایشگاه ایفا 2018 داشته باشیم

کمتر از یک هفته‌ی دیگر به برگزاری IFA 2018، یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای فناوری دنیا باقی مانده است. در این مقاله به بررسی انتظارات از این نمایشگاه می‌پردازیم.