• تلفن: (30)38113-051
  • info@38113.com
در ارتباط باشید:

۵ مورد از تاثیرات امواج شدید گرما

یکی از پیامدهای تغییرات اقلیمی، موج‌های گرمای شدید است که می‌توانند تاثیرات چشمگیری روی بسیاری از جنبه‌های زندگی ما داشته باشند.