• تلفن: (30)38113-051
  • info@38113.com
در ارتباط باشید:
IFA, نمایشگاه و رویدادها

چه انتظاری از نمایشگاه ایفا ۲۰۱۸ داشته باشیم

کمتر از یک هفته‌ی دیگر به برگزاری IFA 2018، یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای فناوری دنیا باقی مانده است. در این مقاله به بررسی انتظارات از این نمایشگاه می‌پردازیم.