• تلفن: (30)38113-051
  • info@38113.com
در ارتباط باشید:

ارتباط بر اساس پروتکل PPPoE انجام می‌شود.این پروتکل به Username و Password نیاز دارد. کلمه عبور و رمز PPPoE را هم می‌توان روی مودم ذخیره کرد هم روی سیستم عامل .
چنانچه مودم در حالت PPPoE قرار گیرد، لازم است تنظیمات در قسمت WAN آن انجام شود .
اگر مودم در حالت bridge قرار گیرد، باید تنظیمات PPPoE روی ویندوز انجام شود. در این حالت فقط یک سیستم اینترنت خواهد داشت. برای آشنایی با نحوه انجام این کار این راهنما را مطالعه بفرمایید.