• تلفن: (30)38113-051
  • info@38113.com
در ارتباط باشید:

در اصــطـلاح تجاری به مقدار ارسال و دریافت Data در واحد زمان Bandwidth گفته می‌شود. واحد آن b/s (بیت در ثانیه) است .