• تلفن: (30)38113-051
  • info@38113.com
در ارتباط باشید:

بر اساس استاندارد ها، مثلا سرعت دانلود استاندارد سرویس اینترنت پر سرعت ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه می بایست ۶۴ کیلو بایت برثانیه باشد. این موضوع بستگی به تعداد نفرات آنلاین در مرکز مخابراتی شما دارد و متغیر است.فاکتورهای بسیاری ( سیستم کامپیوتر مشترک،مرکز مخابرات مشترک، کیفیت خط مشترک، ساعت استفاده و … ) در سرعت اینترنت پرسرعت دخیل هستند لذا مقایسه از نظر فنی صحیح نیست.