• تلفن: (30)38113-051
  • info@38113.com
در ارتباط باشید:

کابلEthernet بین پورت Ethernet پشت مودم و کارت شبکه کامپیوتر به‌صورت فیزیکی قطع شده است، نصب صحیح کارت شبکه، اتصال صحیح کابل متصل به مودم و کارت شبکه، صحت سوکت پشت کامپیوتر و مودم را بررسی کنید. (کابل اتصالی بین کامپیوتر و مودم باید STRAIGHT باشد . )