اینترنت مخابرات

مشتریان گرامی ضمن عرض خوش آمدگویی جهت حصول اطمینان از لیست فروشندگان رسمی و معتبر شرکت مخابرات می توانید با فشردن دکمه

اینجا

به منوی نمایندگان رسمی مراجعه فرمائید.051-3811338113 - 051گام 1: ورود به پرتال مخابرات http://adsl.tci-khorasan.ir
گام 2: مطابق شکل ذیل در این قسمت نام و پسورد مربوط به پنل کاربری خود را وارد ودکمه ورود را کلیک بفرمایید.
گام 3: در صفحه باز شده در پنل سمت راست گزینه مانده اعتباروریز مصرف را کلیک بفرمایید.
گام 4: مطابق عکس ذیل صفحه مصرفی حساب کاربری قابل مشاهده می باشد.
گام 5: با انتخاب تاریخ شروع و تاریخ خاتمه و زدن دکمه نمایش می توانید ریز مصرف خود را مشاهده نمائید.