اینترنت مخابرات

مشتریان گرامی ضمن عرض خوش آمدگویی جهت حصول اطمینان از لیست فروشندگان رسمی و معتبر شرکت مخابرات می توانید با فشردن دکمه

اینجا

به منوی نمایندگان رسمی مراجعه فرمائید.051-3811338113 - 051
بانک شماره حساب
نمایندگی رسمی مخابرات (احسان کامل نواب)
حساب صادرات 0211908553001
کارت صادرات 6037-6915-2344-1715
حساب ملت 4233910211
کارت ملت 6104-3378-8878-7460
حساب صادرات 0209265261001
کارت صادرات 6037691728436841
حساب ملی 0215844571006
کارت ملی 6037-9918-5877-8305
حساب مسکن 410001753715
کارت مسکن 6280-2314-2364-1892