• تلفن: (30)38113-051
  • info@38113.com
در ارتباط باشید:

سرویس های ADSL

معرفی سرویس های حجمی اینترنت مخابرات خراسان رضوی ADSL

سرویس های پر سرعت VDSL

سرویس های نوین VDSL با سرعت بسیار  بالا اینترنت خراسان رضوی

معرفی سرویس های فیبر

  توپولوژی های ارتباطی مختلف ارائه پهنای باند بر بستر فیبرنوری اینترنت خراسان رضوی