• تلفن: (30)38113-051
  • info@38113.com
در ارتباط باشید:
بلاگ ما

استفاده از پینگ تایم(ping time)

در صورتی که می خواهید از میزان Ping Time سرویس خود مطلع شوید، می توانید آدرس یک سایت دلخواه به مانند www.yahoo.com را Trace نمایید. میزان Ping Time نمایش داده شده از ابتدایی ترین IP مربوط به شاتل؛ بعد از IP مودم ، می بایست زیر ms 100 باشد . برای اجرای این دستور از